江西时时中2000万
La logotipo de ILEI.
   Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj.

  ...ni instruas Esperante!


   ?efpa?o
   Instancoj
   Agado
   Dokumentoj
   Revuoj
   Adresoj

   

 

Kontaktu ILEI!

Bonvenon

La 53-a Internacia Kongreso pri Esperanto kaj Edukado okazos en Kebekurbo de la la 25a de julio ?is la 1a de a?gusto 2020 kun komuna veturado al la 105-a UK en Montrealo poste. Pli da informo balda? venos.

 

Kio estas ILEI?

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) estas la ?efa kolekti?ejo por instruistoj kaj edukistoj de Esperanto. ILEI estas ali?inta faka asocio de Universala Esperanto-Asocio kaj ?i havas sekciojn en pli ol 40 landoj kaj membrojn en pli ol 70. Kelkaj sekcioj havas propran hejmpa?on: vidu ?e A?stralio, Brazilo, Finnlando, Francio, Germanio, Hungario, Katalunio, Korea Resp., Pollando, Svedio, Usono kaj Kanado.

70a-ILEI

Ne ?iuj kalkulas la a?on de ILEI, kiel ni.

 

Kiuj estu membroj en ILEI?

Se vi instruas Esperanton, a? se vi estas instruisto de aliaj lingvoj a? fakoj kaj volas inter?an?i spertojn kun alilingvaj kolegoj en Esperanto, a? se vi estas junulo kaj volas gvidi kursojn en aran?oj, kluboj a? per la reto, a? se vi havas spertojn en trejnado de instruistoj, flego de ekzamen-sistemoj, reta kaj distanca lernado kaj similaj kampoj, a? se vi volas subteni la instruadon de Esperanto kaj interkultura edukado, tiukaze vi estu membro de ILEI!
Jen informoj kiel membri?i.

Kion ILEI ofertas al vi?

 • Ilustrita revuo, Internacia Pedagogia Revuo (IPR), aperanta kun 40-pa?oj kvarfoje jare, prezentante nivelajn fakajn artikolojn kaj Ligajn nova?ojn. ?ia livero estas inkluzivita en la membreco.
 • ?iujara internacia Kongreso kun fakaj prelegoj en kolegeca etoso.
 • Abonebla revuo, Juna Amiko, kun allogaj lega?oj por iuj legemuloj inter 10 kaj 100-jara?aj. ILEI-membroj povas aboni ghin kun rabato, ili estas superaj membroj.

Nova?oj

 • 2018-08-04: Rezolucio de la 52-a Kongreso de ILEI
 • 2019-07-21: Kvara raporto de ILEI pri la 52-a Kongreso
 • 2019-07-19: Tria raporto de ILEI pri la 52-a Kongreso
 • 2019-07-16: Dua raporto de ILEI pri la 52-a Kongreso
 • 2019-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2019-07-14: Unua raporto de ILEI pri la 52-a Kongreso
 • 2019-05-19: Pliaj informoj pri la Kongreso
 • 2019-05-19: Simpozioj de ILEI
 • 2019-05-19: Pri la enhavo de IPR 2019/2
 • 2019-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2019-03-19: Poezia konkurso de Esperantista Sicilio
 • 2019-03-17: Pri la enhavo de Juna Amiko 2019-1
 • 2019-02-26: Anonco pri nova retejo en facila Esperanto
 • 2019-02-21: Kantokonkurso de Itala Esperanto-Federacio
 • 2019-02-03: Pri la enhavo de IPR 2019/1
 • 2019-02-02: Reta ali?ilo por la 52-a Kongreso en ?a?ak
 • 2019-02-02: Pri la programo de la 52-a Kongreso
 • 2019-01-22: Raporta modelo por Landaj Sekcioj de ILEI pri 2018 (txt, pdf)
 • 2019-01-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2019-01-01: Poezio tut'libera 2019 (alvoko)
 • 2018-12-15: Subteno al la studentoj de la Interlingvistikaj Studoj en Poznan
 • 2018-12-08: La Komisiono de ILEI pri Universitata Agado alvokas
 • 2018-12-05: Pri la enhavo de IPR 2018/4
 • 2018-11-14: Enketo pri Juna Amiko
 • 2018-11-12: Charlotte Burton parolos per ZOOM
 • 2018-10-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2018-10-14: Komuna legado 2018
 • 2018-10-09: Poezio Tutlibera: Rezultoj de la konkurso 2018
 • 2018-10-05: Tutmonda Tago de Instruistoj, 2018
 • 2018-09-09: 2018-2021 Taskodivido ene de la nova estraro de ILEI
 • 2018-08-13: ILEI anoncas
 • 2018-07-28: ILEI anoncas
 • 2018-07-25: Enkonduka prelego en la Madrida kongreso
 • 2018-07-25: ILEI anoncas
 • 2018-07-24: ILEI anoncas
 • 2018-07-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2018-06-30: Programo de Tago de la Lernado (UK 2018)
 • 2018-05-10: Pri la enhavo de IPR 2018/2
 • 2018-04-15: Raporto pri trimonata periodo
 • 2018-02-01: Pri la enhavo de IPR 2018/1
 • 2018-01-25: ILEI-simpozia alvoko 2018
 • 2018-01-15: Raporto pri trimonata periodo

  Arkivo de nova?oj


  © Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
  江西时时中2000万 北京时时开奖网